สูตรหวยเด่น สูตรเลขเด่น ปักหลักหน่วยล่าง

 

** วิธีคิดหวย ให้นำ (หลักแสน+หลักแสน+หลักแสน) ได้ผลลัพท์เท่าไร ให้เอาหลักหน่วย เทียบดังนี้
ได้ = 0 งวดต่อไปเลขเด่น หลักหน่วยล่าง คือ 78901234
ได้ = 1 งวดต่อไปเลขเด่น หลักหน่วยล่าง คือ 89012345
ได้ = 2 งวดต่อไปเลขเด่น หลักหน่วยล่าง คือ 90123456
ได้ = 3 งวดต่อไปเลขเด่น หลักหน่วยล่าง คือ 01234567
ได้ = 4 งวดต่อไปเลขเด่น หลักหน่วยล่าง คือ 12345678
ได้ = 5 งวดต่อไปเลขเด่น หลักหน่วยล่าง คือ 23456789
ได้ = 6 งวดต่อไปเลขเด่น หลักหน่วยล่าง คือ 34567890
ได้ = 7 งวดต่อไปเลขเด่น หลักหน่วยล่าง คือ 45678901
ได้ = 8 งวดต่อไปเลขเด่น หลักหน่วยล่าง คือ 56789012
ได้ = 9 งวดต่อไปเลขเด่น หลักหน่วยล่าง คือ 67890123

**จากการคำนวน และวิเคราะห์ผลสูตร สถิติดีมาก ๆ ดังนี้ครับ

 •  
 • งวดวันที่ 16-ม.ค.-53 สองตัวล่าง ออก 67 สูตรคำนวนได้ 45678901 === > ถูก
 • งวดวันที่ 01-ก.พ.-53 สองตัวล่าง ออก 14 สูตรคำนวนได้ 78901234 === > ถูก
 • งวดวันที่ 16-ก.พ.-53 สองตัวล่าง ออก 03 สูตรคำนวนได้ 01234567 === > ถูก
 • งวดวันที่ 01-มี.ค.-53 สองตัวล่าง ออก 97 สูตรคำนวนได้ 01234567 === > ถูก
 • งวดวันที่ 16-มี.ค.-53 สองตัวล่าง ออก 97 สูตรคำนวนได้ 34567890 === > ถูก
 • งวดวันที่ 01-เม.ย.-53 สองตัวล่าง ออก 22 สูตรคำนวนได้ 67890123 === > ถูก
 • งวดวันที่ 16-เม.ย.-53 สองตัวล่าง ออก 96 สูตรคำนวนได้ 45678901 === > ถูก
 • งวดวันที่ 02-พ.ค.-53 สองตัวล่าง ออก 06 สูตรคำนวนได้ 34567890 === > ถูก
 • งวดวันที่ 16-พ.ค.-53 สองตัวล่าง ออก 12 สูตรคำนวนได้ 67890123 === > ถูก
 • งวดวันที่ 01-มิ.ย.-53 สองตัวล่าง ออก 81 สูตรคำนวนได้ 90123456 === > ถูก
 • งวดวันที่ 16-มิ.ย.-53 สองตัวล่าง ออก 73 สูตรคำนวนได้ 90123456 === > ถูก
 • งวดวันที่ 01-ก.ค.-53 สองตัวล่าง ออก 68 สูตรคำนวนได้ 23456789 === > ถูก
 • งวดวันที่ 16-ก.ค.-53 สองตัวล่าง ออก 34 สูตรคำนวนได้ 90123456 === > ถูก
 • งวดวันที่ 01-ส.ค.-53 สองตัวล่าง ออก 10 สูตรคำนวนได้ 01234567 === > ถูก
 • งวดวันที่ 16-ส.ค.-53 สองตัวล่าง ออก 64 สูตรคำนวนได้ 34567890 === > ถูก
 • งวดวันที่ 01-ก.ย.-53 สองตัวล่าง ออก 11 สูตรคำนวนได้ 45678901 === > ถูก
 • งวดวันที่ 16-ก.ย.-53 สองตัวล่าง ออก 66 สูตรคำนวนได้ 67890123 === > ถูก
 • งวดวันที่ 01-ต.ค.-53 สองตัวล่าง ออก 02 สูตรคำนวนได้ 78901234 === > ถูก

 

**สถิติ
ถูกทั้งหมด 49 ครั้ง
ผิดทั้งหมด 1 ครั้ง
รวมทั้งหมด 50 ครั้ง

 

———-
[[ขอบคุณบทความดีดีจาก xn--m3c0acqmi9g.com]]

Comments are closed.